Namnlöst dokument
BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Information om corona-viruset

Här finns uppdaterad information om corona-viruset.

Vi bygger en ny hemsida

Arbete pågår i bakgrunden. Under utvecklingen kan viss funktionalitet på vår hemsida tillfälligt förändras.

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 28/2021
Ny hemsida

Publicerat 2021-11-12 Vår nya hemsida tas i drift den 12 november.


Nyhetsbrev 27/2021
Ny VD för BAO

Publicerat 2021-10-22 Hanna Byström tillträder som VD för BAO i januari 2022.


Nyhetsbrev 26/2021
Förstärkt skydd för visselblåsare

Publicerat 2021-10-18 Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut om en ny lag avseende förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den nu gällande Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021.


Nyhetsbrev 25/2021
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat 2021-10-12 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2021 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas Handelsbanken Liv för initiativet “Jämställd pension”.


Nyhetsbrev 24/2021
Planenlig återgång till ordinarie regler med anledning av de restriktioner som togs bort den 29 september 2021

Publicerat 2021-10-01 Med anledning av att många restriktioner togs bort den 29 september i vad som kallas steg 4 för avvecklingen av restriktionerna följer att en rad tillfälliga regelförändringar som infördes med anledning av coronapandemin upphör. I detta nyhetsbrev redogörs kortfattat för återgången till ordinarie regler.


Nyhetsbrev 23/2021
BAO:s årliga informationsmöte

Publicerat 2021-09-29 Årets informationsmöte (det som tidigare år benämnts Frukostmöte) kommer att äga rum i digital form den 1 december mellan klockan 09:30-11:30.


Nyhetsbrev 22/2021
Basbelopp, bankdagar, arbetstimmar och lunchförmån 2022

Publicerat 2021-09-06 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2022.


Nyhetsbrev 21/2021
Seminarium: "Ekonomi, arbetsmiljö och hälsa
hur hänger det ihop?"

Publicerat 2021-08-30 BAO bjuder in till ett seminarium om arbetsmiljö och hälsa som tar upp frågor kring hur vår arbetsmiljö påverkar hela organisationen både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.


Nyhetsbrev 20/2021
Påminnelse om utbildningar under hösten

Publicerat 2021-08-27 Då det finns ett fåtal platser kvar så vill vi påminna om BAO:s digitala kurser under hösten 2021.


Nyhetsbrev 19/2021
Pågående process kring förändringar i arbetsrätten

Publicerat 2021-08-25 I januariavtalet enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna om att arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas.


Nyhetsbrev 18/2021
Finansbranschens stora mångfaldsdag blir digital även i år

Publicerat 2021-06-24 Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfaldskommitté åter beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag även denna gång med förhoppning att både inspirera och kompetensutveckla deltagarna.


Nyhetsbrev 17/2021
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2021

Publicerat 2021-05-27 Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.


Nyhetsbrev 41/2020
Ny föreskrift om Arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket

Publicerat 2020-12-21 Den 1 december 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskrifterna träder i kraft 1 juni 2021 och ersätter i och med det föreskrifterna Arbetsanpassning och Rehabilitering (AFS 1994:1).


Nyhetsbrev 40/2020
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2021

Publicerat 2020-12-18 Från och med den 1 januari 2021 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 39/2020
Kurser på BAO våren 2021

Publicerat 2020-12-01 Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer BAOs kurser att vara digitala under våren 2021.


Nyhetsbrev 38/2020
Pensionstillägg 2021

Publicerat 2020-11-30 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 0,39 % från och med 1 januari 2021.


Nyhetsbrev 37/2020
Underlag för beräkning av kollektivgaranti 2020 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2020-11-24 2020 års statistikinsamling är nu klar och aktuella värden för att stämma av kollektivavtalets kollektivgaranti har fastställts.


Nyhetsbrev 36/2020
En förstärkt avsättning till tjänstepensionen inom ramen för BTP-planen (BTP1 och BTP2)

Publicerat 2020-11-30 BAO, Finansförbundet och Saco har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen. Den förstärkta pensionsavsättningen finansieras genom en växling av semesterlönetillägget till en högre pensionspremie.


Nyhetsbrev 35/2020
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2019-2020

Publicerat 2020-11-25 Lönenivåutvecklingen för perioden 2019-10-01 – 2020-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Nyhetsbrev 34/2020
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Publicerat 2020-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskomittén har beslutat att 2020 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas SEB för initiativet Financial Equality.


Nyhetsbrev 33/2020
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2021

Publicerat 2020-10-12 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2021.


Nyhetsbrev 32/2020
Ny vägledning från Datainspektionen

Publicerat 2020-10-06 Datainspektionen publicerade den 5 oktober 2020 en ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare.


Nyhetsbrev 31/2020
Nationaldagen - förändrad reglering i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco

Publicerat 2020-10-05 Från den 1 januari 2021 förändras reglerna för medarbetares rätt till tjänstledighet med lön de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.


Nyhetsbrev 30/2020
Översättningar av kommentarer

Publicerat 2020-09-23 Tre av BAOs avtalskommentarer, Anställning, Anställnings upphörande och Arbetstid, finns nu översatta till engelska.


Fler nyhetsbrev…

Utbildningar 2020-2021

Se alla utbildningar här…

Intresserad av statistik?

Lär dig mer om statistik i vår statistikskola.
Läs mer…

Om BTP-avtalet

Det finns två olika pensionsplaner för anställda inom bank och finans. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd.
Om avtalet