Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna Persson-Collert, som drivit jämställdhetsfrågor inom Swedbank och var ordförande i finansbranschens Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté fram till sin bortgång. Kommittén delar årligen ut priset i samband med Stora Mångfaldsdagen.

Priset ska sätta fokus på goda exempel på aktiviteter för en ökad jämställdhet och/eller mångfald inom BAO-delägda företag och syftar till att uppmärksamma och inspirera andra inom branschen. Aktiviteterna kan ha pågått en längre tid där ett positivt resultat kan uppvisas. Det kan också vara ett mer nytänkande initiativ, där resultat inte ännu kan påvisas.

Priset kan tilldelas enskild individ, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom BAO-delägda företag. Det är en stor fördel om arbetet har skett i nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Exempel på aktiviteter:

  • Insatser för ökad inkludering
  • Insatser för ökad jämställdhet och/eller mångfald bland chefer eller arbetsgrupper
  • Insatser för ökad integration
  • Insatser för att underlätta kombination av arbete och föräldraskap
  • Insatser mot stereotyper och fördomar
  • Insatser som lett till jämställda löner
  • Samhällspåverkande initiativ

Nominering ska innehålla en tydlig beskrivning av genomförd aktivitet eller initiativ och eventuellt resultat samt motivering till varför den/de nominerade är värd att vinna årets pris.

Nomineringen till Anna-priset är nu stängd för denna gång. Tack!

Anna-priset delas ut av Centrala Jämställdhets- & Mångfaldskommittén som är ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.